Privacyverklaring

Wiegersma Boomverzorging respecteert jouw recht op privacy. Jouw persoonlijke gegevens beschermen wij en verkopen we niet aan derden. Met deze privacy verklaring laten we je weten hoe we gegevens verzamelen en wat we doen met jouw gegevens.

Jouw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Wiegersma Boomverzorging

Wij waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en dat is voor ons de reden om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die jij aan ons doorgeeft. Wanneer je op de website van Wiegersma Boomverzorging een offerte aanvraag indient, zijn jouw gegevens afgeschermd voor derden. Wij maken gebruik van moderne technieken; de Secure Socket Layer (SSL). Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer je contactgegevens aan Wiegersma Boomverzorging verstrekt, houden wij ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wet geeft regels ten aanzien van de verwerking en bescherming van je persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wiegersma Boomverzorging verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wiegersmaboomverzorging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wiegersma Boomverzorging verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Wiegersma Boomverzorging analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Wiegersma Boomverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wiegersma Boomverzorging neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wiegersma Boomverzorging) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wiegersma Boomverzorging bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens van klanten: 7 jaar na de laatste opdracht (overeenkomst).

Delen van persoonsgegevens met derden

Wiegersma Boomverzorging verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wiegersma Boomverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wiegersma Boomverzorging maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen. Meer achtergrondinformatie over de soorten cookies die Wiegersma Boomverzorging hanteert, kun je lezen in ons cookiebeleid.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn advertentie cookies en analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat om jou, na jouw bezoek aan onze site, banners te tonen. Op youronlinechoices.com lees je meer over dit soort banners en hoe je toestemming verleent, of intrekt. Wij doen dit met behulp van Google Analytics en Google Ads. In deze banners vind je een informatie-icoon die je ook in staat stelt deze banners niet langer toe te staan. Of kijk bij de instellingen voor advertenties van Google om je af te melden voor dit soort advertenties. De bewaartermijn van deze cookies is maximaal 2 jaar. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door Google Ads verwijzen we naar https://policies.google.com/technologies/ads.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wiegersma Boomverzorging en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wiegersmaboomverzorging.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wiegersma Boomverzorging wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wiegersma Boomverzorging neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wiegersmaboomverzorging.nl

Contactgegevens:

https://www.wiegersmaboomverzorging.nl

Rijksstraatweg 243
3956 CN Leersum
0343 – 45 60 89
Junne Wiegersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Wiegersma Boomverzorging en te bereiken via info@wiegersmaboomverzorging.nl

Vraag hier geheel vrijblijvend je offerte aan:
Met vriendelijke groet, Junne Wiegersma

Pin It on Pinterest

Share This